بوک مارک، خط کش، قیچی و کاتر (10)

پاک کن و غلط گیر (9)

تراش و منگنه (5)

جامدادی و کیف (13)

چسب و استیکر (6)

خودکار و روان نویس (21)

دفتر برنامه ریزی و تقویم (8)

دفتر و کلاسور (14)

دفترچه و استیک نوت (6)

فیجت و وسایل سرگرمی (1)

ماژیک و هایلایتر (5)

مداد و اتود (18)

سایر موارد (3)