بوک مارک، خط کش، قیچی و کاتر (8)

پاک کن و غلط گیر (8)

تراش و منگنه (4)

جامدادی و کیف (9)

چسب و استیکر (6)

خودکار و روان نویس (31)

دفتر برنامه ریزی و تقویم (10)

دفتر و کلاسور (11)

دفترچه و استیک نوت (14)

فیجت و وسایل سرگرمی (4)

ماژیک و هایلایتر (12)

مداد و اتود (17)

سایر موارد (3)