بوک مارک، خط کش، قیچی و کاتر (8)

پاک کن و غلط گیر (10)

تراش و منگنه (6)

جامدادی و کیف (4)

چسب و استیکر (4)

خودکار و روان نویس (9)

دفتر برنامه ریزی و تقویم (8)

دفتر و کلاسور (6)

دفترچه و استیک نوت (3)

فیجت و وسایل سرگرمی (1)

ماژیک و هایلایتر (5)

مداد و اتود (15)

سایر موارد (2)