بوک مارک، خط کش، قیچی و کاتر (9)

پاک کن و غلط گیر (7)

تراش و منگنه (5)

جامدادی و کیف (13)

چسب و استیکر (5)

خودکار و روان نویس (15)

دفتر برنامه ریزی و تقویم (8)

دفتر و کلاسور (14)

دفترچه و استیک نوت (5)

فیجت و وسایل سرگرمی (1)

ماژیک و هایلایتر (3)

مداد و اتود (14)

سایر موارد (2)